Persondatapolitik

Brug af personoplysninger

Nedenstående tekst er en generel tekst omkring brug af personoplysninger. Haveselskabet er en medlemsforening og ønsker på ingen måde at benytte sig af personlige informationer fra vores medlemmer eller handlende på Haveselskabets webshop. Nogen information er nødvendig for at kunne gennemføre et køb og andre informationer, som vi måtte spørge til vil kun være for at optimere de tilbud og tiltag, der er på h.h.v. Haveselskabets website og webshop.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

Haveselskabet indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, og evt. køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner, hvis det har relevans for dit medlemskab af Haveselskabet, eller som potentielt medlem.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges også til at få større kendskab til Haveselskabets kunder og øvrige brugere af websitet.

Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter,tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Haveselskabet, skal du rette henvendelse på info@haveselskabet.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Databehandler

Den dataansvarlige i forbindelse med cookies:
MailMak A/S
Fabriksvej 6
9490 Pandrup

Databehandleren:
MailMak A/S
Fabriksvej 6
9490 Pandrup

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data eller ønsker at udnytte dine rettigheder, kan du rette henvendelse til MailMak A/S e-mailadressen haveselskabet@mailmak.com telefon: 96 44 45 00

Mailmak er Haveselskabets samarbejdspartner omkring medlemsdatabase, udsendelse af medlemsmagasinet Haven til noterede adresser, samt drift af webshop.

Tilbage til webshop